PROJEKT B+R

KOLB Sp. z o. o.

jest liderem w projekcie pn.:

„Opracowanie innowacji procesowych w zakresie przygotowania i łączenia wielkogabarytowych elementów stalowych na potrzeby branży konstrukcji stalowych”

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą IZOSTAL Spółka akcyjna.

Celem projektu Opracowanie innowacji procesowych – znacząco ulepszonych procesów produkcyjnych, związanych z przygotowaniem wielkogabarytowych elementów stalowych oraz ich zrobotyzowane spawanie -dla precyzyjnie wykonanych układnic – wykorzystywanych w systemach logistycznych magazynów wysokiego składowania.

Efektem projektu będą innowacje procesowe – znacząco ulepszone procesy produkcyjne, związane z odpowiednim przygotowaniem wielkogabarytowych elementów stalowych a także ich zrobotyzowane spawanie, umożliwiające wykonanie konstrukcji wsporczych – precyzyjnie wykonanych układnic – wykorzystywanych w systemach logistycznych magazynów wysokiego składowania.

Wartość całego projektu: 12 437 702,49 PLN
Wartość całego dofinansowania projektu: 4 975 081,00 PLN
w tym część dotycząca firmy KOLB Sp. z o. o.:
Wartość projektu: 4 272 975,64 PLN
Dofinansowanie: 1 709 190,25 PLN

Firma KOLB jest wieloletnim producentem belek stalowych układnic magazynów wysokiego składowania, które charakteryzują się małą sztywnością wynikającą ze znaczącej różnicy stosunków długości i szerokości półfabrykatu do jego grubości. Ciągły rozwój, chęć ulepszenia dotychczasowej technologii oraz pomysły innowacyjnych rozwiązań technologicznych doprowadziły do wdrożenia przedmiotowego projektu badawczo-rozwojowego.

Projekt badawczo-rozwojowy obejmuje badania wpływu parametrów technologicznych wielkogabarytowej wycinarki laserowej na prostoliniowość ciętych elementów, prostopadłość krawędzi cięcia do powierzchni obrabianej blachy, jakość powierzchni cięcia ocenianej w obszarze mikro oraz dokładność pozycjonowania w całym obszarze roboczym. Poznanie wpływu tych parametrów w trakcie procesu badawczego, prowadzonego na bazie zbudowanego stanowiska badawczego wyposażonego w głowicę laserową, pozwala wykorzystać znaną wiedzę z dziedziny metrologii technicznej czy odkształceń cieplnych w celu przełamania problemu badawczego jakim jest precyzyjne przygotowanie półfabrykatów o wymaganej dokładności wymiarowo-kształtowej bez konieczności prowadzenia procesu prostowania ogniowego blach półfabrykatu.

Na potrzeby projektu zbudowano nowe stanowisko badawcze dla procesu zrobotyzowanego spawania, gdzie są prowadzone badania mające na celu ustalenie strategii zrobotyzowanego spawania wielkogabarytowej belki prowadzące do osiągnięcia gotowej konstrukcji o wymaganej płaskości, eliminując proces prostowania płomieniowego. To przedłoży się na skrócenie czasu produkcji przy dodatkowym osiągnieciu lepszych wyników odnośnie dokładności wymiarowo-kształtowej gotowego wyrobu.

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze umożliwia badanie elementów o maksymalnej długości 35 m. Zostało wyposażone w dwa roboty spawalnicze KUKA z zasięgiem ramienia wynoszącym 2,1 m.