Kontakt

KOLB Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 3a
PL- 47-110 Kolonowskie

info(at)kolb.pl

NIP 756-10-02-744

Kapitał Zakładowy: 12.098.000 PLN
KRS 0000067426 – Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

BDO 000078168

Rada Nadzorcza

Henryk Orczykowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Mazurek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Jarząbek

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Marek Bagiński

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Aleksander Grabowski

Dyrektor Produkcji
Członek Zarządu

Biuro Zarządu i Personelu

Weronika Kubik

Specjalista Biura Zarządu i Kadr

w.kubik(at)kolb.pl

Żaneta Pinkawa

Specjalista Biura Zarządu i Kadr

z.pinkawa(at)kolb.pl

Dział Handlu i Marketingu

Katarzyna Konował

Dyrektor Handlu i Marketingu

k.konowal(at)kolb.pl

Mateusz Stachowski

Kierownik Działu Sprzedaży

m.stachowski(at)kolb.pl

Krystian Kowalski

Specjalista Handlu

k.kowalski(at)kolb.pl

Justyna Balsam

Specjalista Handlu Zagranicznego

j.balsam(at)kolb.pl

Dział Produkcji

Michał Górka

Zastępca Dyrektora Produkcji

m.gorka(at)kolb.pl

Dawid Dyla

Kierownik Produkcji
Międzynarodowy Mistrz Spawalnik IWS

d.dyla(at)kolb.pl

Łukasz Dyla

Kierownik Działu Technicznego
Główny Spawalnik IWE/EWE, VT-2

l.dyla(at)kolb.pl

Dział Jakości

Krzysztof Miemiec

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

k.miemiec(at)kolb.pl

Dział Księgowości

Marzena Wybraniec

Zastępca Głównego Księgowego

m.wybraniec(at)kolb.pl

Dział Gospodarki Materiałowej i Logistyki

Sławomir Mikołajczyk

Specjalista Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia

s.mikolajczyk(at)kolb.pl

Piotr Leja

Specjalista ds. Logistyki i Zaopatrzenia

p.leja(at)kolb.pl