Kontakt

KOLB Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 3a
PL- 47-110 Kolonowskie

info(at)kolb.pl

NIP 756-10-02-744

Kapitał Zakładowy: 12.098.000 PLN
KRS 0000067426 – Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

BDO 000078168

Rada Nadzorcza

Henryk Orczykowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Mazurek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Jarząbek

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Marek Bagiński

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Biuro Zarządu i Personelu

Weronika Kubik

Specjalista Biura Zarządu i Kadr

w.kubik(at)kolb.pl

Żaneta Pinkawa

Specjalista Biura Zarządu i Kadr

z.pinkawa(at)kolb.pl

Dział Handlu

Katarzyna Konował

Dyrektor Handlowy, Prokurent

k.konowal(at)kolb.pl

Mateusz Stachowski

Kierownik Działu Handlu

m.stachowski(at)kolb.pl

Krystian Kowalski

Specjalista Handlu

k.kowalski(at)kolb.pl

Daniel Wieszołek

Specjalista Handlu

d.wieszolek(at)kolb.pl

Dział Techniczny

Łukasz Dyla

Kierownik Działu Technicznego
Główny Spawalnik IWE/EWE, VT-2

l.dyla(at)kolb.pl

Wydział Produkcji

Michał Górka

Dyrektor Produkcji

m.gorka(at)kolb.pl

Dawid Dyla

Kierownik Wydziału Konstrukcji Stalowych

d.dyla(at)kolb.pl

Dział Jakości

Krzysztof Miemiec

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

k.miemiec(at)kolb.pl

Dział Finansowy

Marek Matheja

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Prokurent

m.matheja(at)kolb.pl

Marzena Wybraniec

Zastępca Głównego Księgowego

m.wybraniec(at)kolb.pl

Zespół Zaopatrzenia

Martyna Spiżewska

Kierownik Zespołu Zaopatrzenia

m.spizewska(at)kolb.pl

Sławomir Mikołajczyk

Specjalista Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia

s.mikolajczyk(at)kolb.pl

Piotr Leja

Specjalista ds. Logistyki i Zaopatrzenia

p.leja(at)kolb.pl