O firmie

Historia spółki

1995
Założenie firmy KOLB Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem
2008
Przynależność do Grupy Kapitałowej Stalprofil SA
2010
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg EN-ISO 9001
2011
Rozbudowa warsztatu o halę produkcyjną o powierzchni ok. 2.400 m² z komorą śrutowniczą i nowoczesną malarnią
2012
Wdrożenie Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090-1 oraz Systemu Jakości Prac Spawalnicznych wg EN-ISO 3834-2
2018
Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg EN-ISO 14001
2018
Wykupienie udziałów spółki przez firmę Izostal S.A. i wzmocnienie pozycji na rynku
2019
Rozbudowa warsztatu o kolejną halę o powierzchni ok. 1.680 m² wyposażonej w nowe maszyny CNC do obróbki mechanicznej
2022
Budowa nowej hali o powierzchni ok. 2.100 m² oraz zakup nowoczesnych maszyn na potrzeby przygotowania produkcji i świadczenia usług w zakresie palenia i gięcia blach

Grupa kapitałowa Stalprofil S.A.

Dokumenty do pobrania

RODO

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w umowie

Klauzula informacyjna korespondencja e-mail

Klauzule stosowane w procesie rekrutacji

Klauzule dla pracowników

Klauzula informacyjna stosowana przy zapytaniu ofertowym

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz osób wpisanych do CEIDG

Ogólne Warunki Sprzedaży KOLB Sp. z o.o.

Katalog

Kodeks Etyki KOLB Sp. z o.o.

Polityka jakości i środowiska KOLB Sp. z o.o.

OWZ